Politici a verejní činitelia

Ružomberok bol počnúc Andrejom Hlinkom a Vavrom Šrobárom dôležitým centrom politického Slovenska. Svedčí o tom aj fakt, že motív ružomberského erbu bol neskôr zasadený do prezidentskej štandardy Slovenského štátu. Politická scéna nebola pritom ani v Ružomberku jednoliata a Ružomberok ponúkol Slovensku skutočne bohatú paletu politikov rôznych smerov. Opozícia bola zlikvidovaná najskôr fašistami, neskôr komunistami.

Privítanie Scota Viatora na Mostovej ulici pri legendárnom hoteli Mýto. Podobnú ceremóniu zažil aj Franz Josef I.na svojej návšteve Ružomberka roku 1852.

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Ružomberok monografia mesta. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89151-22-6.

HRUBOŇ, Antonín, HRUBOŇ, Anton. Náš Ružomberok na historických pohľadniciach. Partizánska Ľupča: AntOn Solutions s.r.o., 2018. ISBN 978-80-972566-2-3

"Slovenský diktátor" a multifunkčný minister ČSR

Vavro Šrobár

꙳ 09.08. 1867 Lisková – † 06.12.1950 Olomouc (CZ), pochovaný v Bratislave

Šrobár Vavro (Vavrinec)

Narodil sa v rodine liskovského richtára. Absolvoval ružomberské gymnázium, neskôr vyššie katolícke gymnázium v Levoči, tiež v Banskej Bystrici až sa napokon vrátil do Levoče. V školskom roku 1885/86 ho po vykonaní písomnej maturitnej skúšky vylúčili spolu s ďalšími desiatimi študentmi zo všetkých škôl v Uhorsku „za šírenie panslávskych pletích“. Maturitu preto zložil v Přerove. Štúdium medicíny absolvoval na Karlovej Univerzite v Prahe roku 1898.

V Prahe sa stal členom študentského spolku Detvan, v rokoch 1894/95 bol predsedom spolku. Oboznámil sa tu s myšlienkami L.N. Tolstoja a spoznal Milana Rastislava Štefánika. Patrili k obdivovateľom T.G. Masaryka. Prijal jeho sociálne učenie, morálne zásady a jeho program drobnej práce medzi ľudom. Podieľal sa na založení Československej jednoty, časopisu Hlas a hnutia hlasistov, v ktorom bol od roku 1903 predsedom. Po zaniknutí časopisu Hlas sa pridal k skupine časopisu Prúdy, ktorú viedol jeho verný priateľ Fedor Houdek (1877-1953).

V Ružomberku sa usadil v roku 1899. V dome Griellovcov na Veľkej Podhore si otvoril ordináciu. Pôsobil v spoločnosti slovenskej mládeže, kde organizovali výlety, nacvičovali spev a venoval sa aj divadlu. Roku 1900 založil v Ružomberku s Fedorom Houdekom Občiansku besedu. Toho istého roku sa oženil s Bertou Kučovou (1875 -1938) z Moravy. Narodili sa im 3 deti no v roku 1925 skončilo ich manželstvo rozvodom.

Šrobár Vavro (Vavrinec)

V roku 1906 kandidoval do uhorského parlamentu s podporou Andreja Hlinku, a preto bol jeden rok väznený v Segedíne. Tu vznikalo aj jedno z jeho osvetových diel Ľudová zdravoveda. Literárne spolupracoval s L.N. Jégém. Používal aj pseudonymy, napr. V. Lieskovan. Jeho bohatá tvorba tiež zachytáva dobové prostredie Ružomberka. Keď sa v roku 1910 Andrej Hlinka vrátil z väzenia a absolvoval povinnú „poklonu“ u biskupa Párvyho, začali vzťahy Šrobár - Hlinka chladnúť.

Ako člen SNS sa Šrobár v máji 1914 zúčastnil v Budapešti na uznesení o utvorení Slovenskej národnej rady. Počas prvej svetovej vojny sa prihlásil k československému odboju a v roku 1918 sa stal autorom myšlienky práva na sebaurčenie pre „Uhorskú vetvu československého národa“. V máji 1918 sa so slovenskou delegáciou zúčastnil na oslavách Národného divadla v Prahe. Koncom vojny v Cegléde blízko Budapešti ošetroval juhoslovanských vojnových zajatcov, kde ho 14. augusta za odbojovú činnosť zatkli.

Po prepustení odcestoval tajne do Prahy, kde dorazil práve v čase vyhlasovania vzniku ČSR dňa 28. októbra. Bol pri tejto udalosti oficiálne jediným zástupcom Slovenska. Vo vznikajúcej revolučnej vláde ČSR bol poverený obsadením Slovenska, zavedením jeho novej správy a zostavením dočasnej vlády. Po ustanovení centrálnej pražskej vlády sa 14.novembra 1918 stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska.

Šrobár Vavro (Vavrinec)

V máji 1920 bol ministrom zdravotníctva a unifikácie a v roku 1921 ministrom školstva a osvety. Pôsobil v Republikánskej strane poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu, bol poslancom a v rokoch 1925 až 1935 senátorom Národného zhromaždenia v Prahe. Zároveň bol do roku 1937 profesorom medicíny na UK v Bratislave. Vo veku 70 rokov sa presťahoval do Trenčianskych Teplíc, kde počas dôchodku pracoval ako lekár.

Po rozbití ČSR sa pridal k druhému československému odboju, založil jeho vlastnú odbojovú skupinu a patril k organizátorom SNP. V marci 1945 viedol delegáciu SNR pre oslobodené územia v Moskve, ktorá bola zásadná pre nový vládny Košický program. Po oslobodení východného Slovenska sa stal ministrom financií. Chtiac či nechtiac pomohol komunistom k „Víťaznému februáru 48“. Nechal sa menovať čestným predsedom umelo vytvorenej Strany slobody, aby poslúžila na štiepenie kresťanských hlasov Demokratickej strany, v ktorej pôsobil predtým.

Po roku 1948 sa stal ministrom pre zjednotenie zákonov. Druhý krát sa oženil v roku 1946 s vdovou po priateľovi MUDr. Ivanovi Hálkovi – Máriou Lujzou rod. Klicperovou (1882-1954). Bola dôležitou osobou v slovenskom ženskom hnutí sociálnych a charitatívnych organizácií. Dožil sa najkrutejších rokov Gottwaldovej diktatúry. Zomrel v Olomouci vo veku 83 rokov po operácii zhubného nádoru.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Rody a Osobnosti Ružomberok II. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89151-38-7.

kulturni-noviny.cz -- https://www.gabrisnote.sk/e-shop/rok-2017/150-vavro-srobar/

Janček Ján mladší
Národnohospodár

Fedor Houdek

꙳ 05.01. 1877 Ružomberok – † 26.02.1953 Bratislava


Na obsahu sa pracuje - ďakujeme za vaše porozumenie.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Rody a Osobnosti Ružomberok II. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89151-38-7.

Emisár Milana Rastislava Štefánika

Ján Janček ml.

꙳ 13.02. 1881 Satu Mare (RO) † 04.10. 1933 Bratislava, pochovaný v Ružomberku

Janček Ján mladší

Narodil sa signatárovi Martinskej deklarácie Jánovi Jančekovi st. Študoval v ružomberskom gymnáziu, druhý ročník kvôli zdolonaleniu maďarčiny strávil v Kiskunfelegyháze. Patril k nadšencom prvého Alžbetínskeho múzea v Ružomberku. Po udaní, že na Čebrati spieval národné piesne, musel opustiť gymnázium. Doštudoval na priemyslovke a obchodnej akadémii v Budapešti a Kežmarku.

Počas jednoročnej dobrovoľnej vojenskej službe zdokonaľoval svoju francúzštinu v Antverpách. Počas prvého pobytu v USA publikoval v krajanskej tlači. V Pittsburghu stál pri založení časopisu Slovenský sokol. V roku 1905 sa vrátil do Ružomberka. Patril k spoluzakladateľom Ľudovej banky.

Po vypuknutí 1. sv. vojny narukoval do Košíc a cez Pécs sa dostal roku 1915 na ruský front, kde sa nechal dobrovoľne zajať.

Jančekovci a osobnosti Ružomberka

V uzbeckom Samarkante sa zapojil do česko-slovenského odboja a roku 1916 sa presunul do Kyjeva, kde sa postupne stal spolu-organizátorom československých légií. Spolu s J.G. Tajovským a Jankom Jesenským sa podieľal na vydávaní časopisu Slovenské hlasy v Petrohrade, neskôr vychádzali aj v Jekaterinburgu.

Aj keď nie sú priame dôkazy, je zrejmé, že roku 1917 musel Ján Janček ml. počas druhého pobytu v USA spolupracovať s M.R. Štefánikom. Museli sa poznať minimálne nepriamo cez Vavra Šrobára. Ako tajomník Slovenskej ligy v máji 1918 podpísal Ján Janček ml. s americkými Slovákmi, Čechmi a T.G. Masarykom Pittsburskú dohodu o vzniku ČSR.

Po vzniku ČSR Janček v Ružomberku vydával legionárske Slovensé hlasy, ktoré sa orientovali tak proti Hlinkovi, ako aj proti ľavici.


Pittsburská dohoda

Janček sa neskôr stal komisárom pre spor s Poľskom o goralské regióny Oravy a Spiša. Do zabudnutia upadol aj vinou Andreja Hlinku a Sidorovho časopisu Slovák. Označili ho za vinníka úpadoku Ľudovej banky a straty goralských obcí.

Janček sa ako pravá ruka Šrobára stal tiež košickým županom. Od roku 1925 obnovil prílohu novín Hlasu Literárna beseda, kde prispievali aj Hodža s Masarykom a ilustroval ju Ľudovít Fulla. Boli zrejme najväčšou protiváhou na Slovensku mainstreamových autonomistov.

Od roku 1927 do roku 1931 boj Janček ml. starostom Ružomberka a od roku 1929 bol zvolený za poslanca Národného zhromaždenia ČSR. Pracoval v brannom a zahraničnom výbore. Bohužiaľ už ako 52 ročný zomrel v bratislavských kúpeľoch,možno zo stresu z vyčerpávajúcej práce. Pochovaný je Ružomberku.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Rody a Osobnosti Ružomberok II. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89151-38-7.

cas.sk_pittsburska-dohoda -- rkmagazin.sk_jan-jancek-ml

Janček Ján mladší
Guvernér Slovenskej národnej banky

Anton Mederly

꙳ 13.06. 1892 Ružomberok – † 27.08.1972 Bratislava


Na obsahu sa pracuje - ďakujeme za vaše porozumenie.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Rody a Osobnosti Ružomberok II. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89151-38-7.

Sidor Karol
Goebels Andreja Hlinku a muž ktorý odmietol Hitlera

Karol Sidor

꙳ 16.06. 1901 Ružomberok – † 20.10.1953 Montreal (CA)


Na obsahu sa pracuje - ďakujeme za vaše porozumenie.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Rody a Osobnosti Ružomberok II. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89151-38-7.

Posledné Boléro pre Pedra!

Ladislav Holdoš

꙳ 14.05. 1911 Ružomberok – † 09.09.1988 Bratislava

Houdek Vladimír

Syn ružomberského horára a brat populárneho športového redaktora, ktorého viera v komunizmus viedla brániť Španielsko, kde dosiahol hodnosť veliteľa. Získal tu prezývku Pedro. Patril k iniciátorom Hnutia odporu v okupovanom Francúzsku, za čo si odsedel v nacistickom lágri. Po návrate do oslobodenej vlasti rýchlo dosahoval vysoké funkcie v KSČ, paralelne s medzinárodnými vyznamenaniami. Bol členom ÚV KSČ a od roku 1950 poverenec pre veci cirkevné, kde sa aktivizoval v Akcii P alebo procese proti biskupovi Vojtaššákovi a spol. Jeho pôsobenie v Španielskej občianskej vojne mu v slepej viere v komunizmus paradoxne skomplikovalo život, podobne ako jeho kolegom interbrigadistom z ktorých plukovník ZNB Osvald Závodský skončil na šibenici!

Dňa 2. februára 1951 bol zatknutý a surovými metódami vyšetrovateľov donútený vypovedať proti svojim súdruhom a priateľom z bojového poľa či koncentráku, ale aj proti tým, ktorých nepoznal, napr. proti Gustávovi Husákovi. Ostrieľaný bojovník proti nacizmu, ktorý prežil koncentrák v Buchenwalde bol napokon zlomený tými, za ktorých celý život bojoval! Odsedel si väzenie v neslávnej „Provazárni“ na pražskom Pankráci, tiež v Leopoldove a od 18.6. 1955 v Jáchymovskýh uránových baniach.

Milosť dostal 28. marca 1957 od prezidenta Zápotockého. Po rehabilitácii a zrušení rozsudku v roku 1963 pracoval v SAV, kde sa venoval slovenskému odboju v Španielsku a Francúzsku. Stále veril v ideály komunizmu, ktoré chcel dosiahnuť v reformačnom krídle. Medzi rokmi 1969 až 1970 obsadil post veľvyslanca ČSSR na Kube. Bol ale otvoreným odporcom okupácie vojsk Varšavskej zmluvy, čo ho po nútenej dovolenke vrátilo na trvalú penziu pod drobnohľadom ŠtB. Zomrel v Bratislave vo veku 77 rokov a do hrobu ho sprevádzali priatelia interbrigadisti za hudby Boléra s typicky zaťatou päsťou.

Ladislav Holdoš bol aj významným publicistom. Zo Španielska písal do Slovenských zvestí, kde priniesol správu o padlom kamarátovi z Vlkolínca Jozefovi Májekovi. Po rehabilitácii prispieval memoármi do Pravdy. O jeho pripravované veľdielo o československom odboji v Španielsku a Francúzsku vinou normalizácie prestal byť záujem.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

MAJTENYI, David, RAJLICH, Jiří. Říkali jim Španěláci. Cheb: Svět křídel, 2022. ISBN-978-80-7573-099-2

Houdek Vladimír
Veľvyslanec ČSR v OSN

Vladimír Houdek

꙳ 14.06. 1912 Ružomberok – † 15.12.2006 Berkeley (USA,CA)


Na obsahu sa pracuje - ďakujeme za vaše porozumenie.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Rody a Osobnosti Ružomberok II. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89151-38-7.

Mnoho sme ešte nestihli spracovať - ďakujeme za vaše porozumenie.