Ružomberskí Židia

V roku 1938 mala židovská náboženská obec v Ružomberku 741 členov. Po druhej svetovej vojne sa z nej zachovala iba dlho chátrajúca synagóga a ešte dlhšie chátrajúce torzo cintorína, ktorý bol pôvodne pri Váhu. Počas komunizmu bol premiestnený na mestský cintorín a jeho náhrobné kamene zaliate do veľkej betónovej dosky. To sa našťastie po roku 2020 zmenilo.
Ružomberská Židovská obec dala svetu osobnosti, pre ktoré bol Ružomberok skutočne primalý.

V pozadí pamätník na Židovskom cintoríne v Ružomberku, ktorý sa len nedávno podarilo revitalizovať vďaka Židovskej obci a jej sponzorom.

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Ružomberok monografia mesta. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89151-22-6.

zijemvrk.sk

Kestenberg Leo
Klavirista, politik, pedagóg a prezident Medzinárodného spoločenstva pre hudobnú výchovu.

Leo Kestenberg

꙳ 27.11. 1882 Ružomberok - † 13.01. 1962 Tel Aviv (IL)

Narodil sa v rodine ružomberského kantora. Keď mal štyri roky, presťahovali sa do Prahy a neskôr do Liberca. Na klavír ho učil najskôr otec. Neskôr ho učili v Berlíne Franz Kullak a vo Weimare virtuóz a skladateľa menom Ferruccio Busoni, s ktorým sa dokonca spriatelil. V tom istom čase vstúpil do Sociálno-demokratickej strany Nemecka.

Pôsobil v Berlíne na Vysokej škole múzických umení a od roku 1920 na ministerstve kultúry, kde presadil zásadnú reformu hudobného vzdelávania. Vo veku 50 rokov bol nacistami donútený odstúpiť a v roku 1933 odišiel do Prahy a znovu získal československé občianstvo. Nadviazal tu kontakty na dôležitých ľudí, ako napr. minister Kamil Krofta, umelec Oskar Kokoschka alebo spisovateľ a skladateľ Max Brod, priateľ Franza Kafku a iní.

Po emigrácii do Tel Avivu sa stal vedúcim Palestínskeho symfonického orchestra. V Izraeli bol priekopníkom hudobného vzdelávania. V roku 1953 bol zvolený za honorárneho prezidenta Medzinárodného spoločenstva pre hudobnú výchovu.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

en.wikipedia.org

Biheller Izidor - náhrobok
Advokát andreja hlinku

Izidor Biheller

꙳ 02.09.1876 Ružomberok - † 01.05.1933 Ružomberok

Študovať začal na Židovskej ľudovej škole v Ružomberku, kde sa narodil. Po absolvovaní gymnázia si vybral pre štúdium práva Budapešť, kde roku 1903 dosiahol doktorát a zložil advokátsku skúšku. Svojej profesii sa venoval v rodisku. Radi ho vyhľadávali chudobnejší ľudia, ktorým neváhal pomôcť, čím si evidentne získal povesť čestného človeka, V roku 1906 si ho vybral za advokáta spolu s kolegom Bernátom Hillerom aj Andrej Hlinka. Za priestupok poburovania proti Maďarom obhajovali v časoch Černovskej masakry okrem Hlinku aj iných Ružomberčanov.

Patril tiež k spoluzakladateľom Uhorskej papierne. Počas 1. svetovej vojny musel ako vojak slúžiť na vojenskom súde v Košiciach. V rokoch 1922 až 1928 bol predsedom Židovskej náboženskej obce. Zomrel na vrodenú srdcovú chorobu. Syn Jozef v roku 1940 pri pokuse o ilegálnu emigráciu zmizol bez stopy. Jeho manželka Gertrúda bola dcérou hlavného rabína v Berlíne. Presťahovala sa do Prahy. Posledné stopy o nej končia definitívne v roku 1944 v Osvienčime. V Terezíne zas umrela manželka druhého právnika Andreja Hlinku pani Hillerová.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Rody a Osobnosti Ružomberok II. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89151-38-7.

Klein Jakub
Rytier Rádu Franza Jozefa I. a ružomberský richtár

Jakub Klein

꙳ 1836? Námestovo? - † 21.04.1932 Ružomberok

Na obsahu sa pracuje - ďakujeme za vaše porozumenie.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Rody a Osobnosti Ružomberok II. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89151-38-7.

Kürty Július (Kohn)
Zakladateľ liptovského múzea

Július Kürty (Kohn)

꙳ 29.12.1879 Ružomberok - † 02.06.1938 Ružomberok


Na obsahu sa pracuje - ďakujeme za vaše porozumenie.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Rody a Osobnosti Ružomberok II. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89151-38-7.

Munk Tomáš Dezider
Jezuita mučeník

Tomáš Dezider Munk

  • ꙳ 29.01. 1924 Budapešť (HU)
  • † 20/21.04. 1945 ? Sachsenhausen (DE)
  • - pochovaný v Ružomberku

Na obsahu sa pracuje - ďakujeme za vaše porozumenie.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

PETRANSKÝ, Ivan A. Život pod hviezdou. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. ISBN 978-7165-683-8

Munk Tomáš Dezider
Prvý asistent Alberta Einsteina

Ferdinand Stark

꙳ 02.03. 1900 Ružomberok - † 30.03. 1930Berlín (DE)
- pochovaný v Ružomberku

Na obsahu sa pracuje - ďakujeme za vaše porozumenie.

Zdroje textov a obrazovej prílohy:

pluska.sk

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Rody a Osobnosti Ružomberok II. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89151-38-7.

Mnoho sme ešte nestihli spracovať - ďakujeme za vaše porozumenie.