Širšie centrum mesta

Ak za centrum definujeme samotný Rínok, širšie centrum bude priestor pod ním ohraničený Váhom, Revúcou, ulicami Riadok a Mostová, parkom Štefana Hýroša a areálom Jezuitov. V minulosti by sa tu radila aj dolná časť Kalvárskej ulice a zaniknutá časť medzi Riadkom a predĺženou súčasnou ulicou Ľ. Štúra, ktorá by pri Revúcej končila pivovarom a pílou. Ďalej zaniknuté ostrovy Revúcej Malá a Veľká Sihoť na ktorom dnes stojí základná škola na Zárevúckej ulici. Napokon priestor od kaštieľa sv. Žofie po Poľnú ulicu a severná časť ulice Jána Jančeka, ktorá bývala východným korytom rozvetvenej Revúcej.

Pohľad na Ružomberok z Čebraťa začiatkom 19. storočia

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Ružomberok monografia mesta. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89151-22-6.

maps.hungaricana.hu

Sub monte


Prvým Ružomberským predmestím sa stal priestor pod hlavným rínkom pre ktorý sa od roku 1376 používal výraz "sub monte". V stredoveku sa mešťania totiž delili na tých z hory a pod ňou. Na tomto základe vznikli ulice Veľká Podhora (dnes Mostová) a Malá Podhora (súčasná Podhora).

Pohľad na "ružomberskú horu" s kostolom, v popredí zaniknutá Sihoť z brehu Revúcej a uprostred prastará Podhora.

ŠKRINÁROVÁ, Ľubica et al. Ružomberok monografia mesta. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89151-22-6.

maps.hungaricana.hu

Ilustračné obrázky z Mostovej ulice a Podhory - obsah je v štádiu prípravy.

HRUBOŇ, Antonín, HRUBOŇ, Anton. Náš Ružomberok na historických pohľadniciach. Partizánska Ľupča: AntOn Solutions s.r.o., 2018. ISBN 978-80-972566-2-3

Mnoho sme ešte nestihli spracovať - ďakujeme za vaše porozumenie.